Zonnepanelen schoonmaken

Zonnepanelen schoonmaken

Onder de onderhoudsprocessen voor fotovoltaïsche modules is het reinigen van de panelen een essentieel onderdeel. De ophoping van vuil kan de energie-efficiëntie van een paneel namelijk met wel 25% verminderen.

Zonne-energiebedrijven maken melding van verliezen tot 30% in gevallen waarin de gebruiker de panelen nooit heeft schoongemaakt – dit in extreme situaties, op plaatsen waar weinig neerslag valt.

Om dit onderhoud te vergemakkelijken en de efficiëntie van de zonnepanelen te garanderen, zijn er op de fotovoltaïsche markt verschillende bedrijven die producten en diensten aanbieden voor het reinigen van de fotovoltaïsche modules.

Maar wat raden de fabrikanten van zonnepanelen nu eigenlijk aan? Welke producten kunnen worden gebruikt? In welke periode moeten de modules worden gereinigd? Kan oplosmiddel worden gebruikt?

Om deze twijfels weg te nemen, hebben wij dit artikel opgesteld om je te helpen. Kijk hier eens naar!

Alles staat in de handleiding van het paneel

Alle apparatuur heeft een handleiding die als leidraad dient en informatie geeft over de juiste toepassing, bediening en onderhoud. Het volgen van de richtlijnen is een garantie dat het product goed zal werken.

Vertegenwoordigers van fabrikanten van zonnepanelen wijzen er daarom op dat het bij het reinigen van een paneel van essentieel belang is het paneel te lezen, want hoewel het soortgelijke aanbevelingen bevat, heeft elk bedrijf zijn eigen richtlijnen voor het reinigen van deze apparatuur.

Volgens de handleidingen van de belangrijkste fabrikanten zijn de belangrijkste factoren bij het reinigen van zonnepanelen de intervallen van het reinigingsproces, de producten en apparatuur die kunnen worden gebruikt en de voorzorgsmaatregelen die tijdens het reinigingsproces moeten worden genomen.

Wanneer moet de reiniging gebeuren?

In de handleidingen van verschillende fabrikanten wordt aanbevolen de panelen jaarlijks te reinigen, maar op plaatsen met veel stof en vervuiling wordt een reiniging om de zes maanden aanbevolen.

Het meest geschikte tijdstip is vroeg in de ochtend of laat in de middag, wanneer de modules een lagere oppervlaktetemperatuur hebben. Dit voorkomt mogelijke schade aan het glas als gevolg van thermische schokken, d.w.z. het contact van koud water met de hoge temperatuur die op het oppervlak van de module heerst.

Een ander belangrijk punt is dat vóór het reinigingsproces de modules moeten worden geïnspecteerd op scheuren, beschadigingen en losse verbindingen.

Voorts verklaren zij dat de achterzijde van de module niet behoeft te worden gereinigd, maar dat zo nodig het gebruik van scherpe voorwerpen die de module kunnen beschadigen, moet worden vermeden.

Welke producten te gebruiken?

Een steeds terugkerende twijfel onder professionals is welke producten moeten worden gebruikt bij de reiniging van panelen. Het gebruik van zachte droge of vochtige doeken en sponzen wordt aanbevolen. Bijtende oplosmiddelen en harde voorwerpen mogen echter niet worden gebruikt.

Het wordt ook afgeraden om water met een hoog mineraalgehalte te gebruiken, of bijtende reinigings oplossingen die fluorwaterstofzuur en alkalische stoffen, aceton of industriële alcohol bevatten.

Het gebruik van een product dat niet door de fabrikant wordt aanbevolen, kan de antireflecterende coating van het glas beschadigen of zelfs volledig verwijderen, wat ook vlekken op het glas kan veroorzaken. Het gevolg van dit alles is het verlies van stroomopwekking en ook het verlies van de productgarantie.

Koud water mag niet worden gebruikt om de module te reinigen wanneer de temperatuur overdag hoog is, anders bestaat het gevaar dat het paneel wordt beschadigd.

Wie kan de reiniging uitvoeren?

In hun handleidingen adviseren de fabrikanten dat het reinigen van panelen moet worden uitgevoerd door een opgeleid team en dat de werknemers individuele beschermingsmiddelen moeten dragen.

Er zijn verschillende bedrijven die reeds de installatie van de apparatuur aanbieden en ook een gespecialiseerde onderhoudsdienst garanderen, tegen een bepaalde kostprijs.

Voor woningen met slechts één verdieping is bijvoorbeeld minder materiaal nodig: een ladder om gemakkelijker bij de panelen te kunnen, een raamwisser met een vochtige doek – in sommige gevallen kan een kabelverlenger helpen – en een slang met een waterstraal.

In complexere installaties, op hoger gelegen plaatsen, met moeilijke toegang, is het echter van essentieel belang dat de reiniging wordt uitgevoerd met de hulp van gespecialiseerde vakmensen, met de juiste veiligheidsuitrusting.

Conclusie

Hoewel de onderhoudskosten van een fotovoltaïsch systeem vrijwel nihil zijn, is een regelmatige reiniging van de apparatuur van essentieel belang om de efficiëntie van de elektriciteitsproductie te handhaven.

Aangezien je niet veel tijd of geld hoeft te besteden aan het onderhoud ervan, is er geen reden om dit zeer belangrijke onderdeel te verwaarlozen. Dit zal de duurzaamheid van jouw systeem ten goede komen en ervoor zorgen dat het optimaal presteert.