Vanaf welke temperatuur mag je naar huis

Vanaf welke temperatuur mag je naar huis? De regels over werken in extreme temperaturen uitgelegd

Als je in Nederland werkt, hoef je waarschijnlijk geen woestijntemperaturen of extreme kou te doorstaan op de werkvloer. Maar wat nu als het toch behoorlijk heet of koud is op je werkplek? Vanaf welke temperatuur mag je naar huis? Welke regels zijn er als het gaat om werken in extreme temperaturen? Je leest het allemaal in dit artikel.

Warmte en arbeidsomstandigheden

Als de temperatuur op de werkplek te hoog is, kan dat gevaarlijk zijn voor werknemers. Bij te hoge temperaturen kan het lichaam namelijk oververhit raken, wat leidt tot gezondheidsproblemen. Maar hoe hoog is te hoog?

De Arbowet zegt hierover dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de temperatuur op de werkplek “zodanig is dat daardoor geen schade aan de gezondheid van de werknemers ontstaat”. Dit is natuurlijk een vrij algemene formulering, maar in de praktijk betekent dit dat de werkplek niet te warm mag zijn. Maar hoe warm is dat dan?

Wat zegt de Arbowet?

De Arbowet bevat geen concrete temperaturen waarbij werknemers naar huis gestuurd mogen worden. Dit betekent dat werkgevers zelf moeten beoordelen of de temperatuur op de werkplek te hoog is. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), die temperaturen heeft vastgesteld waarbij sprake kan zijn van gezondheidsrisico’s.

Zo is de WAR van mening dat de grens op 26 graden ligt voor kantoorruimtes en 29 graden voor werkplekken waarbij fysieke arbeid wordt verricht. Als de temperatuur hoger is dan deze grenzen, moeten werkgevers maatregelen nemen om de werkplek koeler te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van airconditioning of het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals koelvesten.

Koude temperaturen en de Arbowet

Naast hitte kan ook koude problemen veroorzaken op de werkvloer. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat de temperatuur niet te laag is. Ook hier werkt de Arbowet met algemene formuleringen. Zo mag de temperatuur op de werkplek niet zodanig zijn dat “gevaar voor de veiligheid en de gezondheid” van werknemers ontstaat.

Dit betekent dat werkgevers ook bij koud weer maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door verwarmde werkplekken beschikbaar te stellen of extra warme kleding te verstrekken.

Wanneer mag je naar huis?

Als de temperatuur op de werkplek te hoog of te laag is, kan dit reden zijn om naar huis te gaan. Maar let op: dit is niet altijd het geval. In sommige gevallen kan het zijn dat de werkgever andere maatregelen heeft genomen om het werken in extreme temperaturen draaglijk te maken.

Als de temperatuur op de werkplek langere tijd boven de grenswaarden uitkomt en er geen maatregelen genomen worden, kan dit een reden zijn voor werknemers om in overleg te treden met de werkgever en aan te geven dat zij niet langer onder deze omstandigheden kunnen werken.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de grens voor een te warme werkplek?
De grens ligt volgens de Wetenschappelijke Adviesraad op 26 graden voor kantoorruimtes en 29 graden voor werkplekken waarbij fysieke arbeid wordt verricht.

2. Mag ik naar huis als het te warm is op mijn werkplek?
Ja, als de temperatuur te hoog is en de werkgever geen maatregelen neemt, kan dit reden zijn om als werknemer naar huis te gaan.

3. Welke maatregelen kan de werkgever nemen bij warm weer?
Bij warm weer kan de werkgever bijvoorbeeld zorgen voor airconditioning of het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals koelvesten.

4. Bij welke temperatuur krijg ik extra warme kleding van mijn werkgever?
Dit kan per situatie verschillen. Werkgevers moeten er in elk geval voor zorgen dat de temperatuur niet zodanig is dat er gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers ontstaat.

5. Kan ik advocaat inschakelen als mijn werkgever niets doet aan extreme temperaturen op de werkplek?
Ja, als de werkgever niets doet aan extreme temperaturen op de werkplek en werknemers hierdoor gezondheidsproblemen ondervinden, kan een advocaat ingeschakeld worden.

Veelgestelde vragen

Wat is de grens voor een te warme werkplek?

De grens ligt volgens de Wetenschappelijke Adviesraad op 26 graden voor kantoorruimtes en 29 graden voor werkplekken waarbij fysieke arbeid wordt verricht.

Mag ik naar huis als het te warm is op mijn werkplek?

Ja, als de temperatuur te hoog is en de werkgever geen maatregelen neemt, kan dit reden zijn om als werknemer naar huis te gaan.

Welke maatregelen kan de werkgever nemen bij warm weer?

Bij warm weer kan de werkgever bijvoorbeeld zorgen voor airconditioning of het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals koelvesten.

Bij welke temperatuur krijg ik extra warme kleding van mijn werkgever?

Dit kan per situatie verschillen. Werkgevers moeten er in elk geval voor zorgen dat de temperatuur niet zodanig is dat er gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers ontstaat.

Kan ik advocaat inschakelen als mijn werkgever niets doet aan extreme temperaturen op de werkplek?

Ja, als de werkgever niets doet aan extreme temperaturen op de werkplek en werknemers hierdoor gezondheidsproblemen ondervinden, kan een advocaat ingeschakeld worden.