Houdbaarheid brandblusser

houdbaarheid brandblusserDe houdbaarheid staat altijd aangegeven op de brandblusser. In de regel geldt dat voor openbare brandblussers van drie kilo en meer, 20 jaar na fabricage vernieuwd dienen te worden. Na 20 jaar wordt een brandblusser dan ook automatisch afgekeurd. Kleine brandblussers voor privégebruik worden om de vijf jaar vernieuwd. Controleer tussentijds regelmatig of de brandblusser nog in goede staat is.


Doorloop daarvoor deze eenvoudige stappen:

  1. Tik op de manometer om te zien of de naald in het groen blijft staan. In het groen betekent dat er genoeg druk op staat om de brandblusser volledig te gebruiken.
  2. Bekijk de brandblusser grondig om beschadigingen aan de buitenkant vast te stellen.
  3. Keer poederbrandblussers ondersteboven en constateer of poeder naar beneden valt in de fles, gebeurt dit niet dan is het poeder gaan samenklonteren.

Zijn er problemen bij het doorlopen van deze stappen dan is het belangrijk de brandblusser te laten controleren door een gespecialiseerd bedrijf of deze in zijn geheel te vervangen.


Let op! Een brandblusser is chemisch afval.

Onderhoudsplicht particulier of professioneel
Voor brandblussers die particulier gebruikt worden bestaat geen onderhoudsplicht. Het onderhoud valt volledig onder eigen verantwoordelijkheid. Brandblussers die zich in de openbare ruimtes bevinden en brandblussers die beroepsmatig worden gebruikt zijn wel onderhevig aan onderhoudsplicht. Brandblussers ondergaan periodieke controles en keuringen volgens duidelijk gestelde normen. Alle brandslang haspels en brandblussers behoren te voldoen aan de eisen van de NEN.


Betekenis van de NEN
De NEN betekent de NEderlandse Norm. In de NEN staan de normen omtrent het onderhoud van brandslang haspels en brandblussers. De NEN voert ook de keuringen uit. Hoewel de NEN uitgebreide eisen hanteert voor onderhoud en keuring, zijn deze normen niet wettelijk verplicht.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>